ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ B.I.A

1. Ποσοστό σωματικού λίπους και φυσιολογικά όρια.
2. Λιπώδη μάζα σε kg και φυσιολογικά όρια.
3. Ποσοστό άλιπης σωματικής μάζας και φυσιολογικά όρια.
4. Άλιπη σωματική μάζα σε kg και φυσιολογικά όρια.
5. Συνολικό σωματικό βάρος σε kg (από την αρχική εισαγωγή των στοιχείων) και φυσιολογικάόρια.
6. Ποσοστό νερού και φυσιολογικά όρια.
7. Συνολικό νερό σώματος σε L και φυσιολογικά όρια.
8. Βασικό μεταβολικό ρυθμό σε kcal ανά ημέρα.
9. Εκτιμώμενη μέση ημερήσια ενεργειακή ανάγκη σε kcal σε συνάρτηση με το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας που έχει εισαχθεί αρχικά.
10. Δείκτη μάζας σώματος σε kg/m2και φυσιολογικά όρια.